Kerkdiensten
Datum:
19-12-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
Mw. T. de Vries
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Klaas Tichelaar
Muzikale medewerking:
Zanggroep de Welle/Twalud
1e collecte:
Wilde Ganzen