Kerkdiensten
Datum:
09-12-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
2e advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
VituStins Cantorij
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
PKN Pastoraat
2e collecte:
Kerk