Kerkdiensten
Datum:
25-11-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. H. Post-Knol Dronrijp
Aanduiding:
Laatste zondag Kerkelijk Jaar
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Ouderlingen:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Evang. Commissie
2e collecte:
Kerk