Kerkdiensten
Datum:
18-11-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. D.A.J. Scholtens
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Sita Veninga
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Pyt Dijkhuis
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk