Kerkdiensten
Datum:
11-11-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Mw. ds. T.K Kwint, Meppel
Aanduiding:
Heilig Avondmaal (lopend)
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Ouderlingen:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Peter Roerdink
Rob Plat
Roel Rauwerda
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStins Cantorij
Lector:
Janny Walsweer
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk
Assisterende gemeenteleden HA: Joke Bakker, Titia Dijkhuis en Wilma Hoekstra.