Kerkdiensten
Datum:
04-11-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Oogstdienst
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol en Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United (met Jorick)
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk
Afscheid ds. Jaap C. Overeem