Kerkdiensten
Datum:
31-10-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.W. van Dijken, Hallum
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
1e collecte:
Wilde Ganzen