Kerkdiensten
Datum:
28-10-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. L.W. Nijendijk, Midlum
Aanduiding:
Herfstvakantie
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Wout de Vries
1e collecte:
NBG
2e collecte:
Kerk