Kerkdiensten
Datum:
21-10-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C. Glashouwer, Harlingen
Aanduiding:
Herfstvakantie
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Klaas Tighelaar
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk