Kerkdiensten
Datum:
14-10-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Belijdenisdienst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Jan Keuning
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Muzikale medewerking:
United met Ridzert
Lector:
Jelly Sloot
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk