Kerkdiensten
Datum:
30-09-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Dienst afscheid ambtsdragers
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Bert Fennema
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk