Kerkdiensten
Datum:
26-09-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Jan Keuning
1e collecte:
Wilde Ganzen