Kerkdiensten
Datum:
23-09-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. Visser, Sint Jacobiparochi
Aanduiding:
Israëlzondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Evang. Commissie
2e collecte:
Kerk