Kerkdiensten
Datum:
16-09-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem en mw. T. de Vries
Aanduiding:
Startzondag
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Aukje Westra-Torensma
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Faridpur
2e collecte:
Bruiloft Andras en Anna
En Doopdienst