Kerkdiensten
Datum:
02-09-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Ouderlingen:
Ankie Jansen Klomp
Chantal Osinga
Joske Klatter
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Jan Keuning
Rob Plat
Roel Rauwerda
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
PKN Missionair
2e collecte:
Kerk