Kerkdiensten
Datum:
12-08-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Aanduiding:
Zomervakantie
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Jelte van der Meulen
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk