Kerkdiensten
Datum:
05-08-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. E. van der Veer, Ferwerd
Aanduiding:
Zomervakantie
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Esther Meijburg
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Koster:
Jelte van der Meulen
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk