Kerkdiensten
Datum:
29-07-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. D. de Boer, Leeuwarden
Aanduiding:
Zomervakantie
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Bert Fennema
Diaken van dienst:
Rob Plat
Beamerist:
Alice Drahn
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Janny Walsweer
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk