Kerkdiensten
Datum:
25-07-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
Mw. T. de Vries
Aanduiding:
Diakenen:
Aukje Westra-Torensma
1e collecte:
Wilde Ganzen