Kerkdiensten
Datum:
22-07-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. U. Tjallingii, Oosterbierum-Wijnaldum
Aanduiding:
Fryske tsjinst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Alice Drahn
Beamerist:
Nick van Dijk
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Joost Zoethout
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk
Zomervakantie