Kerkdiensten
Datum:
15-07-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Ds. E. Overeem
Aanduiding:
Afscheid kindernevendienst
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Aukje Westra
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Nieuwe Lousma en Fred Mijnheer
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Anna Beetstra
Hannah Osinga
Wilmer Hansma
1e collecte:
Audiofonds
2e collecte:
Kerk
Bijzonderheid: Overstapdienst-Kindernevendienst