Kerkdiensten
Datum:
08-07-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Joske Klatter
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Henk van der Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk