Kerkdiensten
Datum:
01-07-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga-Albers
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk