Kerkdiensten
Datum:
24-06-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Thom Boorsma en Jan Wierstra
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk
Kinderviering met als thema: "Slaap".
De viering is in de vorm van een Thomasviering. Bij een Thomasviering begin je samen en eindig je samen, en ga je halverwege de dienst in groepen uit elkaar.