Kerkdiensten
Datum:
17-06-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Jeugddienst
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Jeugdband "Rise" en "Peper en Zout
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk
Thema: Schijn sterker