Kerkdiensten
Datum:
30-05-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
1e collecte:
Wilde Ganzen