Kerkdiensten
Datum:
27-05-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Nachtzonderdak
2e collecte:
Kerk