Kerkdiensten
Datum:
20-05-2018 10:00
Locatie:
Kaatsveld
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Pinksteren
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Alice Drahn
Diakenen:
Klaas Tichelaar
Koster:
Jan van Zwol en Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Harmonie "Da Capo" Leeuwarden
Lector:
Zendingscommissie
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk
Thema: "Zending"