Kerkdiensten
Datum:
29-04-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. R. Nijendijk-Cnossen, Midlum
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Janny Walsweer
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk