Kerkdiensten
Datum:
22-04-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Esther Meijburg
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Henk van der Wal
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
KIA Eredienst+Kerkmuziek
2e collecte:
Kerk