Kerkdiensten
Datum:
01-04-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Pasen
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga-Albers
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk