Kerkdiensten
Datum:
29-03-2018 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Witte donderdag + HA lopend
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
Diakenen:
Jan Keuning
Klaas Tighelaar
Peter Roerdink
Beamerist:
Alice Drahn
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk