Kerkdiensten
Datum:
26-03-2018 20:00
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J.C. Overeem en ds. E. Iszlai (Debrecen)
Aanduiding:
Vesperviering met HA
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Alice Drahn
Klaas Tighelaar
Beamerist:
Cees Vos
Koster:
Arma Regeling
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat