Kerkdiensten
Datum:
25-03-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem en ds. E. Iszlai (Debrecen)
Aanduiding:
Palmpasen
Organist:
Jan Boerma
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Jorian Rutger Boonstra
1e collecte:
Debrecen
2e collecte:
Kerk
Debrecen is op bezoek bij ons.