Kerkdiensten
Datum:
18-03-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Muzikale medewerking:
United
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk