Kerkdiensten
Datum:
14-03-2018 19:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Bidstond
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Joske Klatter
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wout de Vries
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk