Kerkdiensten
Datum:
04-03-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
Mw. ds. T.K Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Alice Drahn
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
VituStins Cantorij
2e collecte:
Kerk