Kerkdiensten
Datum:
28-02-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
Mw. G. van Beem-de Jong
Aanduiding:
Diakenen:
Alice Drahn
1e collecte:
Wilde Ganzen