Kerkdiensten
Datum:
25-02-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. U. Tjallingii, Oosterbierum-Wijnaldum
Aanduiding:
Organist:
Jan Boerma
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk