Kerkdiensten
Datum:
18-02-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Heilig Avondmaal (lopend)
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Esther Meijburg
Ouderlingen:
Ankie Jansen Klomp
Cees Vos
Lubbert Tilma
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Alice Drahn
Henk v.d. Wal
Klaas Tichelaar
Rob Plat
Roel Rauwerda
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk
Zendingszondag