Kerkdiensten
Datum:
28-01-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Mw. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga, Zuiderwoude
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Joske Klatter
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Pyt Dijkhuis
1e collecte:
PKN Catech&Educatie
2e collecte:
Kerk