Kerkdiensten
Datum:
20-12-2017 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
Mevr. T. de Vries
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Sita Veninga
1e collecte:
Wilde ganzen