Kerkdiensten
Datum:
29-11-2017 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Heilig Avondmaal (zittend)
Diaken van dienst:
Jan Keuning
1e collecte:
Wilde ganzen