Kerkdiensten
Datum:
01-04-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. D. de Boer, Leeuwarden
Aanduiding:
Pasen
Ouderling van dienst:
Esther Meijburg
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Albert Oosterhoff
Muzikale medewerking:
Fanfare Studio
Stiens
Lector:
Eveline Rianne Boonstra
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk