Kerkdiensten
Datum:
14-01-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
Diakenen:
Alice Drahn
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk