Kerkdiensten
Datum:
27-09-2017 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
Mevr. T. de Vries
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
1e collecte:
Wilde ganzen