Kerkdiensten
Datum:
30-07-2017 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Wessels-Nijzink, Stiens
Aanduiding:
2e zomerzondag
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Alice Drahn
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk