Kerkdiensten
Datum:
23-07-2017 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
Ds. U. Tjallingii, Oosterbierum-Wijnaldum
Aanduiding:
1e zomerzondag
Organist:
Jan Boerma
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Alice Drahn
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk