Kerkdiensten
Datum:
19-11-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Rob Plat
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk