Kerkdiensten
Datum:
08-10-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Sita Veninga
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
VituStins Cantorij
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk